Boken om Lul Krag

Boken om Lul Krag er laget i samarbeid med Kristin Bonnevie og Arvid Møller. Lul Krag levde fra 1878 til 1956. Hun tilhørte flokken av lovende kvinnelige malere som var elever ved Harriet Backers malerskole i Kristiania rundt forrige århundreskifte. Senere studerte hun i Paris, og hun foretok studiereiser til flere europeiske land. I voksen alder flyttet hun til Rosendal i Kvinnherad kommune, og der bodde og malte hun i mer enn 20 år.