Adra Match

Adra Match flyttet inn i nye lokaler i Brugata 19. Moderne lyse lokaler i 9 etg. Vi fikk æren av å dekorere møterommsvinduene og stå for øvrig skilting. Teknikken som er brukt er frostet folie som det er printet transparente figurer på, det gir en lett fin design. Skiltarbeidet er utført av Skiltmaker Sjøblom – skiltmaker.no